1. Informacje ogólne

1. Prezentowane na stronie balticasurf.com towary są towarami znajdującymi się w ofercie handlowej balticasurf.com , niektóre z nich mogą jednak nie być aktualnie dostępne.
2. Balticasurf.com zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
3. Ceny towarów znajdujących się na stronie balticasurf.com są orientacyjnymi cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
4. Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, co do których Klient złożył zapytanie ofertowe, Klient jest on o takiej zmianie informowany.
5. Transakcja odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem balticasurf.com. Sklep jest własnością firmy Baltica.
6. Wszystkie ceny w balticasurf.com zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
7. Klient sklepu balticasurf.com wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do Baltica z siedzibą w Warszawie oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Baltica swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

 

2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
- formularz zamówienia umieszczony na stronie balticasurf.com
- poprzez pocztę mailową (24h)- podając nazwę i symbol produktu, pełne dane zamawiającego

2. Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych  przelewem - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego zostanie potwierdzone drogą mailową.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem Office@balticasurf.com.

7. W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta ( nazwisko, miasto u a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a zarejestrowani klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych serwisu.

3. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. balticasurf.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność przelewem
3. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy Pocztą Polską S.A.
4. Faktury VAT wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych

4. Koszty i terminy dostawy

 

1. Firma dba by czas który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu był jak najkrótszy. Zamówienia złożone i opłacone zostaną wysłane w ciągu 4 dni roboczych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny termin wysyłki zamówionych produktów miałby być dłuższy, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.
2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
Przesyłki na terenie Polski dostarcza Poczta Polska S.A. Czas dostawy ? 3 dni robocze od dnia nadania.
3. Koszt dostawy na terenie Polski aktualnie wynosi 15 zł przy wcześniejszej zapłacie.
4. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju.
5. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.

5. Zwroty, reklamacje

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu.
2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura Vat).

3. Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy ( w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściciela rachunku).
4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu.

5. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
6. Zwracany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres:

Baltica

Ul. Czerwona Droga 13

02-496 Warszawa